15.10.2014

eCommerce rešenja i 3D secure


Savremeni vid kupovine, plaćanja roba i usluga, kao i web marketing danas su u ekspanziji. Jednostavnost korišćenja, fleksibilan system kupovine/plaćanja i globalizacija tržišta, doveli su do toga da interenet postane jedna od uobičajenih stvari koju svi koriste. 

Kartičarski trendovi diktiraju sve češću upotrebu modernih načina plaćanja, pa je tako i tržište Srbije postalo jos jedno tržište na kome je e-commerce u sve većoj upotrebi.

Ono što je u velikoj meri doprinelo popularnosti ovog vida kupovine/plaćanja je svakako i visok stepen sigurnosti koje obezbeđuje korišćenje 3D secure autentikacije koja je zasnovana na SSL-u (Secure socket layer) zaduženom za enkripciju i MSPI-u (Merchant server plug-in) i ACS-u (Access control server) zaduženim za prenos i zaštitu informacija tokom autentikacije.

Ukoliko želite da pratite svetske trendove Chip Card će vam biti podrška u novim kanalima prodaje i to uz visok nivo sigurnosti koristeći 3D sigurnosni sistem zaštite os zloupotreba.