16.10.2014

ATM rešenja


HOST Chip Card-a je usklađen sa aktuelnim standardima kartičarskih organizacija, čime smo postigli bezbedno procesiranje transakcija sa ATM terminala u svojoj prihvatnoj mreži. Broj ATM terminala, sa kojih se transakcije procesiraju u prihvatnoj mreži Chip Card-a, jeste oko 600 terminala . Host Chip Card-a je u mogućnosti da podrži povezivanje sa različitim tipovima terminal na osnovu NDC i DDC protokola (Wincor Nixdorf, NCR, Diebold, Banqit…).

Neke od usluga koje možemo da vam pružimo na ATM terminalima:
  • Podizanje gotovine
  • Upit stanja
  • PIN management (promena i deblokada PIN-a)
  • Prenos sredstava sa kartice na karticu
  • Štampa izvoda
  • Dopuna prepaid kredita mobilnih telefona
  • Plaćanje računa očitavanjem barkoda
  • Plaćanje putem platnog naloga
  • Uplata gotovine sa opcijom recikliranja novčanica