16.10.2014

SMS servisi


SMS notifikacije predstavljaju u ovom trenutku jedan od najefikasnijih servisa koji korisnike obaveštava o transakcijama po karticama. Ovaj servis može predstavljati efikasan alarm korisniku da je kartica zloupotrebljena ili da je pokušana zloupotreba kartice.

Chip Card svojim korisnicima nudi mogućnost implementacije različitih SMS servisa, počev od slanja SMS poruka prilikom provlačenja kartice, sa SMS potvrdom da li je transakcija bila uspešna ili ne, pa do dostavljanja stanja blagajne bankomata putem SMS poruke, dostavljanja statusa bankomata i dostavljanja PIN-a prilikom izrade kartice, slanje korisnicima podataka o "bankarskim" transakcijama kao što je uplata na tekući računi sl.

Servis je i ekonomski isplativ za naše klijente, obzirom na povoljne cene SMS poruka koje imamo prema sva tri provajdera koji posluju na tržištu Srbije.

Za više informacija o mogućnostima servisa, obratite se našoj službi prodaje.