30.11.2014

Data Mart


Data Mart predstavlja srce BI rešenja. Ova komponenta gradi odnose i dimenzije koje dozvoljavaju korisnicima da “seku” i dele relevantne podatke u skladu sa poslovnim potrebama.

Data Mart predstavlja pristupni sloj Data Warehouse okruženja, i koristi se za dobijanje podataka koji se prikazuju korisnicima. Data Mart je podskup DWH-a koje je zapravo orijentisano na specifičnu grupu ili tim.

U našem slučaju, data mart je orijentisan na kartičarsko poslovanje u kontekstu CMS sistema.
U mogućoj implementaciji, svako odeljenje ili poslovna jedinica se može smatrati vlasnikom svog datamart-a uključujući sav hardver, softver i podatke. Ovo daje mogućnost svakom odeljenju da koristi, manipuliše i razvija svoje podatke na prigodan način, bez izmene informacije unutar drugih datamart-ova ili DWH-a.