30.11.2014

Metadata


Metadata predstavlja “mozak” BI rešenja i uključuje kompletnu poslovnu logiku podataka, relacije prema biznis terminima, kao i relacije ka drugim uključenim objektima. Meatadata se definišu kao podaci i koji pružaju informaciju o jednom ili više aspekata podatka.

Metadata se koristi kod različitih formi u smislu katalogizacije arhiviranih informacija.