01.12.2014

Pristupne kartice


Pristupne kartice za elektronsko otvaranje vrata takođe se mogu čuvati na mobilnom telefonu. Pristup prostoriji se omogućava prinošenjem smartfona čitaču kartica. Ova usluga može biti korisna kancelarijama, hotelima , univerzitetima i sl.